‘Overhaaste verkoop van Attero heeft overheden geld gekost’

Zuidelijke Rekenkamer kraakt rol van provincies bij verkoop van afvalbedrijf.