SPD-leden unaniem akkoord met verkiezingsprogramma

Sociaaldemocraten pleiten onder meer voor lastenverlichting van € 15 mrd voor modale en lagere inkomens.