Kritiek op woekerpolisschikking Allianz

Consumentenbond en stichting met gedupeerde klanten vinden compensatie te gering en hekelen zwijgplicht.