Rechters leggen rol verzekeraar in woekerdossier allemaal anders uit

Rechters en klachteninstituut hebben allen een andere uitleg van arrest Europese Hof uit 2015.