Wiebes ziet nog geen alternatief voor Wet DBA

‘Ik heb glimlachend kennis genomen van de soms zeer korte passages daarover in verkiezingsprogramma’s. Het is niet zo gemakkelijk als het daar is opgeschreven.’