Miljoenen aan derivatenbuffers lonken voor woningcorporaties

Door afbouw rentederivatenposities vallen buffers met totale waarde van tientallen miljoenen euro’s vrij.