Voorschot voor kwetsbare mkb’ers met rentederivaten

Meerdere banken die werken aan de compensatieregeling voor mkb’ers met rentederivaten, beloven kwetsbare gedupeerden alvast een voorschot aan te bieden.