Aangifte wegens datalek bij Belastingdienst

Er heeft gerichte selectie van personen en hun gegevens plaatsgevonden en die informatie is door externe medewerkers naar buiten gemaild