Flink meer bezwaren tegen WOZ-waarde woning

Meer mensen hebben bezwaar aangetekend tegen de WOZ-waarde van hun huis. Dit voorjaar werden er 104.000 bezwaren ingediend.