Akkoord over koopkracht en leraren niet rond, wel nabij

Het demissionaire kabinet heeft nog geen overeenstemming over een verhoging van de lerarenlonen in het basisonderwijs, maar vicepremier Lodewijk heeft ‘goede hoop dat we eruit komen’.