Aboutaleb: oude raffinaderijen punt van zorg

Raffinaderijen van Shell en Esso stammen uit jaren vijftig en zestig.