Hoogste ambtenaar Algemene Rekenkamer stapt over naar AFM

Ellen van Schoten wordt als chief operating officer verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij de financiële toezichthouder.