Druk bezet Neways vergeet meer winst te maken

Afzet aan halfgeleiderindustrie groeit flink, maar kosten om de elektronica-onderneming toekomstbestendig te maken, stijgen harder.