‘Inkomensafhankelijke huurverhoging heeft weinig effect op doorstroming’

De inkomensafhankelijke huurverhogingen van sociale huurwoningen van de laatste jaren zouden weinig effect hebben gehad op de doorstroming. Het overgrote deel (84 procent) van de huurders met een hoger inkomen (boven de 40.349 euro) zegt dat de huurverhogingen van de laatste jaren geen invloed hebben gehad op hun verhuisgedrag.