Klijnsma stelt wettelijk quotum in voor gehandicaptenbanen

Het wettelijke quotum voor het aantal gehandicaptenbanen waar staatssecretaris Klijnsma jarenlang mee heeft gedreigd, is een feit