Overschot lopende rekening naar 8%

Met het surplus zit Nederland nog altijd ruim boven de norm die Europa heeft gesteld.