Hennis wil niet ‘aftreden’ om dodelijk mortierongeluk, maar ‘optreden’

Minister trekt zich de kritiek aan dat Defensie ernstig in gebreke is gebleven wat betreft de veiligheid van uitgezonden militairen in Mali.