Hoger loon en lagere belasting kunnen economie doen overkoken

Overheid kan oververhitting economie tegengaan door uitgaven te schrappen