‘Geen staatssecretaris op Defensie’

Eenhoofdige leiding dwingt om ‘nauw en efficiënt samen te werken’, stelt de opgestapte commandant der strijdkrachten Tom Middendorp.