Veel belangstelling voor Unilever-margarines ondanks afkalvend imago

De verkoop van de margarinedivisie van Unilever is van start gegaan. Belangstelling is er genoeg. Wat kan een koper met een reeds gesaneerd bedrijf in een krimpende markt?