Topsectoren nemen kwart bruto binnenlands product voor hun rekening

De negen door het kabinet aangewezen topsectoren namen in 2015 een kwart van het bruto binnenlands product (bbp) voor hun rekening. Ze droegen vooral sterk bij aan de export en aan de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.