Wetsvoorstel fusie pensioenfondsen is ‘dode mus’

De Pensioenfederatie roept het nieuwe kabinet op om het wetsvoorstel dat schaalvergroting bij pensioenfondsen makkelijker moest maken, in te trekken.