Overzicht: Dit is wat het regeerakkoord betekent voor je portemonnee

Een belastingstelsel met twee schijven, verlaging van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait, meer kinderbijslag en hogere milieubelastingen. Dit is wat Rutte III de komende jaren gaat betekenen voor de portemonnee van individuele burgers.