Rechter: boeteprocedure AFM toch correct

College van Beroep voor het bedrijfsleven geeft toezichthouder gelijk, nadat Rotterdamse rechter oordeelde dat AFM partijdig was en daarom twee boetes halveerde.