Dijksma erkent fouten in berekeningen Lelystad

GroenLinks wil dat milieueffectrapportage nieuw vliegveld over wordt gedaan.