‘Dit werk is vanaf je zestigste niet meer te doen’

Sjorders in Rotterdamse haven willen verlaging van pensioenleeftijd.