Aanzienlijk groter risico bij windparken op zee

Nationale Energieverkenning voorziet dat windparken op zee mogelijk niet afgerond worden.