Rekenkamer steggelt met Schultz over tekort van €470 mln bij Rijkswaterstaat

Minister zou teveel hebben uitgegeven aan beheer en onderhoud van het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.