Wiebes draagt Belastingdienst deemoedig over aan opvolger

‘Keizer met weinig kleren aan’ erkent inschattingsfouten bij reorganisatie.