Arqiva en Bakkover zien af van beursgang

Bedrijven zien af van beursgang vanwege nadelige marktomstandigheden. Veel recente beursgangen draaiden uit op een fiasco.