Meer weerstand binnen ECB tegen open einde opkoopprogramma

Fransen dreigen over te lopen naar de ‘haviken’.