De klant blijft voor banken een lastig fenomeen

Scores AFM-monitor voor klantenbelang lopen deels terug.