Weer geen EU-akkoord over glyfosaat

Commissievoorstel voor verlenging van de toelating van de omstreden onkruidverdelger krijgt geen meerderheid.