‘Rabobank bleef zakendoen met veroordeelde mestfraudeurs’

Rabobank zou de afgelopen jaren transporteurs en handelaren in dierlijke mest hebben gefinancierd, terwijl bekend was dat die zich schuldig maakten aan fraude.