‘Vernieuwing sleutel voor overleven van visserijsector’

De visserijsector moet vernieuwen om te overleven, stelt ABN AMRO in een rapport. De vraag naar vis neemt weliswaar toe, maar om overbevissing tegen te gaan worden visquota steeds strenger.