Van schone koeienscheet tot digitale kassabon: 6 duurzame en vernieuwende ondernemers

Van zeewier etende koeien die amper methaan uitstoten en apparaatjes die papieren kassabonnen verleden tijd maken. Deze 6 ondernemers maken woensdag kans op de jaarlijkse ASN Bank Wereldprijs.