Afscheid van kolen twistpunt in beoogde coalitie Duitsland

Harde milieueisen van de Groenen vallen slecht bij CSU en FDP.