‘Aanrechtsubsidie’ mag worden afgeschaft van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de geleidelijke afbouw van de aanrechtsubsidie niet in strijd is met internationale verdragen. De heffingskorting mag dus gewoon worden afgeschaft.