Eind aan variabele beloning bij verzekeraar Vivat

De werknemers van verzekeraar Vivat krijgen een structurele loonsverhoging van vijf procent. In de nieuwe cao wordt een einde gemaakt aan de variabele beloningen bonussen die bij het bedrijf gangbaar waren.