Extra heffing op vuile diesels jaar uitgesteld om ICT-problemen fiscus

Bezitters van vervuilende dieselauto’s gaan niet zoals eerder gemeld vanaf 2019 meer belasting betalen, maar pas een jaar later.