Nederlandse bedrijven zijn vaag over hun financiële situatie

Onderzoek toont aan dat bij jaarstukken van bedrijven vaak essentiële informatie ontbreekt, zoals een bestuursverslag of kasstroomoverzicht.