Ambtelijk advies: Afschaffing dividendbelasting niet nodig

Ministerie van Economische Zaken wilde wél af van aandeelhoudersbelasting