Nieuwe boekhoudmethode bezorgt Value8 recordwinst

Wijziging waarderingsgrondslagen stuwt jaarwinst van investeringsmaatschappij van Peter Paul de Vries tot boven de €20 mln