27 Chrome-extensies waarmee je slimmer werkt

In het universum dat Google Chrome-extensies heet verbergen zich ook talloze apps die je online leven productiever maken. In deze infographic vind je een selectie van 27 essentiële apps.