Arbeidsmigrant mag WW straks maximaal halfjaar meenemen naar land van herkomst

Tot nu toe konden Polen en andere werkmigranten uit de Europese Unie hun Nederlandse WW-uitkering hooguit drie maanden meenemen.