Kamer krijgt weinig houvast voor stimuleringsbeleid stekkerauto

‘Geheim model’ levert geen harde onderbouwing op voor beleid waarvoor in concept-klimaatakkoord €12,7 mrd is uitgetrokken