Waar werken de meest productieve mensen?

De Oeso zette per aangesloten land de bijdrage van werkende mensen aan de economie op een rij.