Minister Wopke Hoekstra schetst contouren voor Prinsjesdag

Kabinet wil zittingstermijn afronden met langdurigere maar minder massieve steun, betere bescherming van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en langverwacht investeringsfonds.