Shell heeft heel wat te overwegen vóór het vertrekt

Een eventueel vertrek van Shell uit Nederland gaat over meer dan de uitkomst van een kosten-baten analyse.