Van vrije markt naar sturende staat: industriepolitiek is weer in

Decennialang was actieve overheidsbemoeienis met de economie uit den boze. Maar in de coronacrisis lijkt politiek Den Haag die terughoudendheid volledig te laten varen.